Målsætning

Målsætning

Målet er, at støtte barnet til at udvikle sig motorisk og sansemæssigt.

Vi medvirker til at tilrettelægge rammer, der giver det enkelte barn mulighed for at udvikle motoriske færdigheder f.eks. at lære at kravle, gå, hoppe og udvikle kropsbevidsthed.

Målet er, at træningen tilrettelægges ud fra barnets og familiens ønsker og behov således, at den kan indgå som en del af barnets og familiens daglige liv.