Ergo- & Fysioterapien

Ergo- & Fysioterapien

Vi er en gruppe bestående af en faglig leder, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Vi arbejder med børn og unge både i dagpleje, daginstitutioner, skoler og i specialinstitutioner under forskellige lovgivninger.

Vores målgruppe er børn og unge fra 0-18 år

Vi undersøger motoriske og sansemæssige vanskeligheder så tidligt som muligt i barnets liv og understøtter barnets trivsel, udvikling og læring gennem deltagelse, aktivitet og bevægelse.

Vi arbejder ud fra anerkendte metoder og nyeste viden inden for børneområdet. Det kan ex. handle om barnets almene udvikling, sensorisk bearbejdning, neuropædagogik, neuroaffektiv psykologi, kropslig bevægelse og kommunikation alt efter problemstillingen.  

Indsatsen skal være meningsfuld for barn, forældre og andre i barnets netværk og tage udgangspunkt i barnets eller den unges daglige aktiviteter. Derfor starter vi så vidt muligt med et hjemmebesøg og/eller observationer i barnets pasningstilbud/skole.

Træningen foregår i hjemmet eller i institutionen efter aftale med forældre, pædagoger og lærere.

I det tværfaglige samarbejde er det vores hensigt at skabe forståelse for barnets ressourcer og begrænsninger, og vi er opmærksomme på, at omgivelserne har stor betydning for barnets læring, trivsel og udvikling.

Vi arbejder ud fra mål, som er udarbejdet sammen med forældre og andre samarbejdspartnere, og er med til at skabe sammenhæng i indsatsen omkring barnet.