SKOLE+

Skoleplus
Skoleplus

SKOLE+

På Stokkebækskolens afdeling Hesselager arbejdes der på et såkaldt SKOLE+ projekt.

SKOLE+  er et samarbejde mellem Lokale & Anlægsfonden, Danmarks Idrætsforbund og Realdania. Projektets formål er at tilvejebringe gode eksempler fra praksis på, hvordan skolers indendørsfaciliteter kan indrettes, så de fremmer bevægelse og åbner sig mod lokalsamfundet.

Stokkebækskolen og Hesselager Sport og Kultur er initiativtagere til projektet på den tidligere Hesselager Skole.

Forudsætningen for en bevilling fra SKOLE+ var 1:1 medfinansiering fra ansøger. I budgetforliget fra den 20 september 2014 blev der afsat 2 mio. kr. til kommunal medfinansiering. Stokkebækskolen, og de lokale foreninger forpligtede sig til at fremskaffe yderligere 1 mio. kr. som lokal medfinansiering.

Den 31.10.2014 bevilgede SKOLE+ op til 3 mio. kr. til projektets realisering med den forudsætning, at projektet udvikles i samarbejde med en ekstern rådgiver på baggrund af bedømmelsesudvalgets kommentarer og i en dialog med parterne for initiativet. Projektet omfatter således en samlet anlægssum på 6 mio. kr.

Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma blev valgt som ekstern rådgiver for projektet, hvori der er en stor grad af brugerinddragelse.

Projektet omfatter en tilbygning af et motorikrum til den eksisterende gynmnastiksal, indretning af bevægelsesrum og fitnesscenter i de eksisterende håndarbejds- og billedkunstlokaler samt etablering af en hoppegrav i den nuværende gymnastiksal og et centralt aktivt uderum.

Byggeriet forventes at stå færdigt senest december 2016.