Historie - by og havn

Torvet omkring 1830
Torvet omkring 1830

Historie - by og havn