Udskolingslærer til Centerafdelingen på Tåsingeskolen

Udskolingslærer til Centerafdelingen på Tåsingeskolen

Èn af vores dygtige udskolingslærere tager et karrieskift og bliver afdelingsleder 1.februar 2017

Så hvis du er topambitiøs, fagligt velfunderet og brænder for at arbejde med elevers læring og trivsel i spændingsfeltet mellem almen og specialområdet – så kan du meget vel være den, vi står og mangler!

Centerafdelingen v/Tåsingeskolen søger en lærer til vores udskoling 37t. pr.1. februar 2017 eller snarest derefter med linjefag i matematik og idræt.

Centerafdelingen er et specialpædagogisk skoletilbud under folkeskoleloven for ca. 90 elever fra 0.-10.kl. Vi er placeret i Svendborg Kommune, men modtager elever fra hele det syd- og midtfynske område.

Centerafdelingens målgrupper er normaltbegavede elever med gennemgribende eller omfattende udviklingsforstyrrelser og elever med følelses- og adfærdsmæssige forstyrrelser. Det er derfor centralt, at du kan se dig selv som en del af en miljøterapeutisk struktureret skoleramme, hvor arbejdet med eleverne er funderet i samarbejdsbaseret problemløsning og low arousal i konflikthåndteringen.

Centerafdelingen er en del af Tåsingeskolen – skolen for alle. Vores vision er, at vores børn tilegner sig viden og færdigheder, og de har lysten og glæden ved at lære og udvikle sig. Vi giver dem de bedste forudsætninger for at leve og virke i fremtidens samfund. Det fordrer, at vi kontinuerligt undersøger og reflekterer over egen praksis for i stadig højere grad at blive bevidst kompetente i vores handlinger. Vi arbejder målrettet og dedikeret i en inklusionsrettet praksis, hvor eleverne udvikler mestringskompetencer med henblik på størst mulig deltagelse i læringsfællesskaber og muligheden for at blive chef i eget liv!

Centerafdelingen deltager ligesom Tåsingeskolen sammen med kommunens andre skoler og dagtilbud i A.P. Møller Fondens Program for læringsledelse, der handler om målstyret skole- og kompetenceudvikling tæt på praksis og udvikling af professionelle læringsfællesskaber. Du kan læse mere om programmet her:www.laeringsledelse.dk

Centerafdelingen varetager desuden en betydende videncenterfunktion inden for autismeområdet og er idrætsskole under Team Danmark.

Centerafdelingen er en faseopdelt skole, hvor eleverne er inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling. Personalet(50)består af pædagoger og lærere, der arbejder tæt sammen i teams, som værdsætter og anerkender nødvendigheden af flere fagligheder og kompetencers samspil i en resultatorienteret opgaveløsning.

Herudover trækker Centerafdelingen på særlige kompetencer som fysio- og ergoterapeut, talepædagoger og psykologer.

Vi forventer:
  • At du er læreruddannet og fagligt dygtig, mestrer fagdidaktikken på specialiseret niveau og er ambitiøs på egne og dine elevers vegne
  • At du er klar på at påtage dig opgaven med at føre eleverne til FP9
  • At du kan skabe struktur, forudsigelighed og genkendelighed for såvel den enkelte elev som elevgrupper
  • At du er ansvarlig, robust og kan agere roligt, hensigtsmæssigt og skærmende overfor elever i konflikt
  • At du kan skabe og vedligeholde betydende relationer til vores elever og deres forældre
  • At du er dygtig til at udarbejde individuelle elev- og handleplaner, hvor konkrete evaluerbare mål er omdrejningspunktet
  • At du har undervisningserfaring fra den specialpædagogiske kontekst og kendskab til vores målgrupper eller er motiveret for at videreuddanne dig indenfor det specialiserede område
  • At du har solide kommunikative kompetencer – såvel mundtligt som skriftligt
  • At du er loyal overfor dine kollegaer og skolens ledelse 
For at komme i betragtning til stillingen, har det afgørende betydning, at du matcher Centerafdelingens samlede personalegruppe generelt og i særdeleshed det team og den gruppe elever, du vil skulle placeres i.

Er du nysgerrig og har lyst til at vide mere, så kig forbi www.tåsingeskolen.dk 

Yderligere oplysninger om stillingerne: Daglig leder Laila Fiil 6223 4722
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst
Løn- og personalekontoret indhenter straffeattest/børneattest på den ansøger der bliver ansat. Det er en forudsætning for ansættelsen, at attesterne er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk afdeling i samarbejde med direktøren for Børn og Unge i Svendborg Kommune.