Tåsingeskolen søger læringsvejleder

Tåsingeskolen søger læringsvejleder

Vil du være med til at fremme elevernes læring og trivsel ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter? Så er du måske vores nye medarbejder!

Tåsingeskolen har fra 1. marts 2017 brug for en dygtig læringsvejleder på fuld tid i det pædagogiske læringscenter

Tåsingeskolen er Svendborg Kommunes største folkeskole med ca. 800 elever fordelt på Sundhøj-, Lundby- og Centerafdelingen. I det pædagogiske læringscenter bindes skolens tre afdelinger sammen. Vi er en skole med moderne faciliteter, og de fysiske rammer omkring vores pædagogiske læringscentre er storslåede.

Tåsingeskolen er skolen for alle. Vores vision er, at vores børn tilegner sig viden og færdigheder, og de har lysten og glæden ved at lære og udvikle sig. Vi giver dem de bedste forudsætninger for at leve og virke i fremtidens samfund. Det fordrer, at vi kontinuerligt undersøger og reflekterer over egen praksis for i stadig højere grad at blive bevidst kompetente i vores handlinger. Vi sætter ”baren” højt og forventer, at vores læringsvejledere er med i forreste linje.

På Tåsingeskolen er vi organiseret i professionelle læringsfællesskaber i en forpligtende og samarbejdende kultur, hvor ansvaret for elevernes læring og trivsel er vores primære fokus. Sammen med skolens anden læringsvejleder er du tilknyttet skolens ressourcecenter, hvor jeres overordnede formål er at fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter samt inspirere og understøtte de undervisende medarbejderes fokus på læringsprocesser og – resultater. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med lederen af ressourcecentret.

De kommende år er Tåsingeskolens indsatsområder centreret omkring, hvordan eleverne involveres refleksivt og kommunikativt i egen målrettet læring og læreprocesser. Dette understøttes bl.a. ved deltagelse i Program for læringsledelse, der handler om målstyret skole- og kompetenceudvikling tæt på praksis og udvikling af professionelle læringsfællesskaber. Du kan læse mere om programmet her: www.laeringsledelse.dk

Tåsingeskolens kommende læringsvejleder skal kunne:
  • arbejde målstyret, selvstændigt og struktureret
  • bidrage nysgerrigt og understøtte skoleudviklingsinitiativer sammen med ledelsen
  • være serviceminded overfor elever, medarbejdere og ledelsen
  • kunne agere i en hverdag med mange afbrydelser
  • være omstillingsparat i en politisk styret organisation
  • skabe gode relationer til elever, forældre og kolleger
Til gengæld bliver vores kommende læringsvejleder mødt af dygtige kolleger med højt humør og stort engagement, og en skole som vægter tillid, retfærdighed og samarbejde. Vi har gode arbejdspladser, vi løfter i flok, og vi er fleksible. Vi tilbyder et todages intro- og oplæringsforløb og mentorordning, og vi står i øvrigt på hovedet for at give dig en god opstart, så energien kan frigives til at levere kerneydelsen med godt humør.

Opgaveoversigten:

Hele din arbejdstid er organiseret i de pædagogiske læringscentre, hvilket også betyder, at du varetager opgaver for alle afdelinger. Som udgangspunkt forventer vi fysisk tilstedeværelse på afdeling Lundby for også at tilsikre den praktiske drift i denne afdeling. De daglige funktion på afdelingen varetages af en lærer, som har opgaven som en del af flere arbejdsopgaver.

12 lektioner er i den overvejende del af skoleåret prioriteret til undervisningslektioner sammen med klasser og deres lærere i det pædagogiske læringscenter. Indholdet i disse lektioner kan være: Vejledning af klasser i bibliotekskundskab og fritidslæsning, kvalificering af projektopgaver m.v.

3 lektioner er i dette skoleår prioriteret til læsevejledning med en indsats overfor udvalgte elever i Udskolingen, som har behov for et læseløft.

I din øvrige arbejdstid varetager du de mangeartede ad hoc opgaver på de pædagogiske læringscentre med at understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne, inspirerer og understøtter de undervisende medarbejdere, formidler kulturtilbud, sætter forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen og understøtter samarbejdet mellem skolens øvrige ressourcepersoner.

I det pædagogiske læringscenter er tilknyttet en række medarbejdere i senior- og flexjobs, hvor det er din opgave – i samarbejde med den anden læringsvejleder – at uddelegere praktiske arbejdsopgaver.

Dine linjefag har ikke betydning, men vi forventer, at du har en efteruddannelse som vejleder. Det vil være ekstra interessant for os, hvis det er som læsevejleder.

Kendskab til bibliotekshåndværket vil endvidere være et klart plus.

Kan du spejle dig i ovenstående beskrivelse og har mod og lyst til at være med til at udvikle Tåsingeskolen, glæder vi os til at høre fra dig.

For yderligere information henviser vi til skolens hjemmeside www.tåsingeskolen.dk eller viceskoleleder/leder af ressourcecenteret Lina Birgitte Johansen.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Svendborg Kommunes
HR-afdeling indhenter straffe- og børneattest på de ansøgere, der bliver ansat, og det er en forudsætning for ansættelsen, at attesterne er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af juridisk afdeling i samarbejde med direktøren for Børn og Unge.