Sagsbehandler til handicapteamet i Familieafdelingen

Sagsbehandler til handicapteamet i Familieafdelingen

Har du lyst til at gøre en forskel for familier med børn og unge med handicap/sygdom?
Trives du i en travl hverdag med mange forskelligartede udfordringer i et stærkt fagligt miljø? Er du empatisk og imødekommende og kan lide at være i åben dialog med vores borgere og samarbejdspartnere, så er det lige dig vi står og mangler.

 
Vi søger 2 socialrådgivere/socialformidlere til vores handicapteam. Du vil skulle arbejde med målgruppen 11-18 år.
 
Om os
Handicapteamet består af i alt 5 medarbejdere og er forankret i Familieafdelingen i Svendborg kommune. Teamet er kendetegnede ved høj grad af faglighed, ordenlighed og et godt kollegialt sammenhold.
De to ledige stillinger er fysisk placeret i Ungekontakten i Svendborg sammen med de øvrige tværfaglige medarbejdere. Dine øvrige kollegaer i handicapteamet sidder fysisk placeret på Centrumpladsen, hvor din nærmeste leder tillige har til huse. Du vil derfor skulle kunne trives med at arbejde selvstændigt. Handicapteamet afholder ugentlige teammøder, hvor der er mulighed for at kvalificere faglige afgørelser.  

Vores målgruppe er familier til børn/unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne
eller indgribende kronisk/langvarig lidelse. Vi arbejder med dækning af nødvendige merudgifter, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste samt afløsning/aflastning. Vi sætter en ære i at hjælpe familierne og gør det i samarbejde med den øvrige del af Familieafdelingen, som blandt andet varetager foranstaltninger indenfor Serviceloven.
Handicapteamet har på nuværende tidspunkt ligeledes berøring med disse typer af sager.

Som socialrådgiver/socialformilder for målgruppen 11-18 år, er der tæt samarbejde med UU- vejledningen, uddannelsesinstitutioner, Socialafdelingen Myndighed, jobcenter mv., og der er bevågenhed på overdragelse fra ung til voksen, således at vi hjælper de unge godt på vej i uddannelsessystemet.
 
Du vil blive en del af en arbejdsplads, hvor vi arbejder ud fra en strategiplan på familieområdet, hvor vi særligt er optaget af at arbejde med inddragende metoder.
Vi har et tværgående team i afdelingen bestående af forskellige fagligheder, som yder sparring og kvalificerer vores indsatser. På handicapområdet er vi i gang med at udvikle vores procedurer, og vi har fokus på at udvikle os indenfor den særlige udredningsmetode, og vi opkvalificerer vores sager via ICS. Vi arbejder med DUBU, som ligeledes har en stor opmærksomhed i forhold til overholdelse af lovfrister mv.

Vi kan således tilbyde en arbejdsplads, hvor vi er i fuld gang med spændende udviklingstiltag og derfor også har travlt, men hvor vi sammen i dagligdagen er optagede af at skabe et godt arbejdsmiljø. Vi har fokus på at udvikle vores faglighed og værne om en god arbejdsplads, hvor vi internt vægter en god og uformel omgangstone.

Om dig
 • Du er uddannet socialrådgiver/socialformilder.
 • Du kan kommunikere med alle typer af mennesker og formår at strukturere informationer, så de er til at forstå, og så de dækker behovet hos de familier, vi arbejder med.
 • Du har erfaring fra en lignende stilling og ved, hvad det vil sige at arbejde i en kommunal forvaltning.
 • Du arbejder systematisk og kan strukturere dig.
 • Du har overblik og kan lide det administrative arbejde, herunder både gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.
 • Du besidder en høj grad af integritet og mestrer at balancere menneskelige, faglige og økonomiske hensyn.
 • Du kan lide at arbejde tværfagligt.
 • Du kan lide at arbejde selvstændigt, men er samtidig en holdspiller.
 • Du er et positivt menneske, der ser muligheder i en hverdag præget af forandringer og med mange forskelligrettede krav.
 • Du er nysgerrig på at lære de familier, kollegaer og samarbejdspartnere, som du interagerer med at kende.
 • Er personlig robust og fagligt stærk.
 • Har et godt humør og bidrager positivt til trivslen og til et godt arbejdsmiljø.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingerne er fuldtidsstillinger med tiltrædelse snarest eller 1. marts 2017.
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettiget organisation.
Familieafdelingen har til huse på Centrumpladsen 7 2. sal.
Ungekontakten har til huse på A.P. Møllersvej 37.