Personalepolitik

Elev og praktikforløb
Elev og praktikforløb

Personalepolitik

Svendborg Kommunes personalepolitik har tre fokusområder, som er pejlemærker for udviklingen af kommunens arbejdspladser:

 

Sundhed og trivsel
Svendborg Kommune ønsker at skabe gode og sunde arbejdspladser, hvor alle medarbejdere trives i det daglige arbejde.

Sundhed og trivsel er forudsætninger for et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Derfor vil vi sætte fokus på sundhed og trivsel for at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere trives. Et godt arbejdsmiljø kræver god ledelse. Derfor har ledelsen et særligt ansvar for at fremme et godt arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø kan ikke skabes af ledelsen alene. Som medarbejder har man derfor også et ansvar for at skabe en god arbejdsplads, hvor alle trives.

Læring
Svendborg Kommune ønsker at skabe en læringskultur, hvor læring og kompetenceudvikling er i fokus på den enkelte arbejdsplads.

Vi vil fremme en kultur, hvor det gavner at diskutere og formidle erfaringer, teoretisk viden og praktisk kunne på tværs af både den enkelte arbejdsplads, ledelseslag og kommunen. Vi vil styrke en læringskultur, hvor der igennem hele arbejdslivet er fokus på læring og udvikling. Hvor vi lærer og udvikler os igennem det daglige arbejde ved at nye ideer afprøves, erfaringer høstes og viden deles. Hvor vi søger ny viden i vores omgivelser og lærer af andres erfaringer.

Innovation
Svendborg Kommune ønsker at skabe en innovationskultur, hvor innovation er en del af det daglige arbejde.

Innovation handler om at afprøve nye ideer og skabe noget, der er nyt, og nyttigt og samtidigt nyttiggjort. Om at få en god ide, der vender den kendte rutine på hovedet og åbner ens øjne for nye muligheder. Vi vil styrke en innovationskultur, hvor innovation er en del af driften. Hvor vi har lyst og mod til at tænke nyt. Hvor vi systematisk afprøver nye ideer, der kan gøre det muligt at frigøre tid og ressourcer, som man kan anvende til at løse nye opgaver og skabe bedre løsninger for borgerne.