Job i Svendborg Kommune

Her kan du få et overblik over ledige stillinger i Svendborg Kommune.
Svendborg Kommune vil gerne gøre det nemt for dig at blive opmærksom på de jobs, som er relevante for dig.

17 jul
Social og sundhed
Grønnemoseværkstederne (GVS) er et dagtilbud til voksne med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse (i daglig tale, medarbejderne) efter servicelovens §§ 103 og 104, Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud i Svendborg Kommune.
 
Borgerne, er visiteret som daghjems-, dagcenter- og værkstedsmedarbejdere, alt efter den enkeltes behov for støtte. Vi arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang.
 
Ansøgningsfrist: 
19.08.2018
14 jul
Administration og sagsbehandling
Vi søger en kollega, der er serviceminded, udadvendt, positiv og indstillet på selvstændigt at løse en bred vifte af administrative opgaver.
Ansøgningsfrist: 
15.08.2018
8 jul
Ledelse
Kan du se dig selv som Vicecenterleder på et specialundervisningscenter, hvor udvikling og samarbejde er nøgleord?
Ansøgningsfrist: 
01.08.2018
8 jul
Ledelse

Svendborg Heldagsskole er Svendborg Kommunes heldagsskole for 7 – 18 årige børn og unge, med et elevtal på 35 elever.  Heldagsskolen er organisatorisk forankret under CSV-Sydfyn.  

Afdelingslederen på Svendborg Heldagsskole, skal sammen med medarbejderne sikre en fortsat positiv udvikling for vores fælles børn og unge med udgangspunkt i handleplansmål opstillet af sagsbehandleren, og i samarbejde med PPR, almen området og øvrige aktører i et tværfagligt samarbejde.
Ansøgningsfrist: 
01.08.2018
6 jul
Administration og sagsbehandling
Fremtidsfabrikken og de sydfynske kommuner søger en erfaren projektleder til EU-Socialfondsprojektet MEDSTRØM.
Ansøgningsfrist: 
12.08.2018
6 jul
Ledelse
 
Drømmer du om at være leder på et Plejecenter, hvor det er beboernes aktuelle livssituation og drømme der sætter retningen for vores arbejde?
Har du lyst til at lede og motivere medarbejdere, der hver dag yder en stor indsats for beboere på Plejecenter Caroline Amalie?
Kan du skabe rammerne til at fremme det tværfaglige samarbejde til gavn for vores beboere så de støttes i, at leve så selvstændige og meningsfulde liv som muligt?
Ansøgningsfrist: 
24.07.2018
5 jul
Social og sundhed
Hjemmepleje Vest søger sygeplejerske med Akutfunktion til fast aften- og fast nattevagt
Ansøgningsfrist: 
21.08.2018
3 jul
Administration og sagsbehandling
Da 2 af vores gode kolleger har søgt nye udfordringer i organisationen, søger vi 2 myndighedssagsbehandlere til vikariater i vores teams på fuld tid, til besættelse d. 1. august 2018 eller snarest derefter.

Stillingerne er midlertidige og berammet til ophør med udgangen af december 2018.
Ansøgningsfrist: 
22.07.2018
3 jul
Børn og unge
Vi søger en person med en professionsbachelor inden for sundhed og ernæring, en kok eller en person med lignende kompetencer. Du skal stå for Tved Skoles LOMA Skolebod hver fredag og pt. ligger der en aftale om LOMA-Skolebod på Ørkildskolen hhv. tirsdag og torsdag.
Ansøgningsfrist: 
03.08.2018
1 jul
Administration og sagsbehandling
Kontorelev ved Svendborg Kommune
Ansøgningsfrist: 
01.08.2018
29 jun
Børn og unge
Centerafdelingen oplever øget elevtilgang og søger derfor en lærer på 37 t. til udskolingen hurtigst muligt.
Ansøgningsfrist: 
05.08.2018
28 jun
Social og sundhed
Brænder du for at arbejde med borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse? Så har vi et spændende vikariat som fysioterapeut ledig i Svendborg Kommunes Dagtilbud for voksne handicappede.
Ansøgningsfrist: 
12.08.2018
21 jun
Social og sundhed
Ollerup plejecenter søger en social og sundheds assistent fra 01.09.18 eller 01.10.18 30 timer pr. uge i dagvagt, hvoraf de 2 timer er til aktivitet
Ansøgningsfrist: 
15.08.2018