Ny model for lærlinge på kommunale opgaver

Ny model for lærlinge på kommunale opgaver

Sydfyn oplever mangel på lærepladser indenfor de traditionelle håndværksfag og om ganske få år forventes en generel mangel på faglært arbejdskraft i hele landet.

Svendborg Kommune ønsker derfor at gå forrest og tage et aktivt medansvar i kampen for at sikre skabelsen af nye lærepladser hos de sydfynske håndværkere og entreprenører.

I samarbejde med Svendborg Erhvervsråd har kommunen udarbejdet et forslag til en ny model, der stiller krav om lærlinge på langt flere og mindre bygge- og anlægsopgaver. Udgangspunktet for modellen er, at man som virksomhed skal beskæftige lærlinge for, at kunne udføre opgaver for Svendborg Kommune. I praksis betyder modellen, at virksomheder kun vil blive indbudt til opgaver på over 50.000kr., hvis de beskæftiger én eller flere lærlinge, eller selv opretter en læreplads såfremt de i dag ikke har lærlinge.

Forslaget til ny model har været behandlet af Økonomiudvalget d. 12. december 2017 og er nu sendt i offentlig høring så alle relevante høringsparter er sikret en mulighed for, at give deres bidrag til den ny model.

Du kan læse mere om modellen, dens opbygning og konsekvenser, samt om selve høringsprocessen i vedlagte høringsbrev.

Svendborg Kommune informerer om forslaget til ny model på sit årlige dialogmøde med håndværkere og entreprenører d. 30. januar 2018 kl. 17-19 i Svendborg Idrætscenter. Tilmelding skal ske til sandra.christensen@svendborg.dk senest d. 28. januar 2018.

Du afgiver dit høringssvar ved at sende en besked via nedenstående blanket eller ved, at uploade dit høringssvar, som dokument her på siden.

Lærling