Uddannelsesklausuler - Den ny lærlingemodel

Uddannelsesklausuler - Den ny lærlingemodel

Under udarbejdelse

I Svendborg Kommune ønsker vi, at de virksomheder vi samarbejder med også tager et aktivt uddannelsesansvar i forhold til arbejdsmarkedet og de erhvervsfaglige uddannelser.

Pr. 1. september 2018 træder den ny lærlingemodel i kraft, der betyder at din virksomhed som udgangspunkt skal beskæftige lærlinge hvis du skal i spil til kommunale opgaver.

Modellen finder anvendelse på kommunale bygge- og anlægsopgaver over 50.000 kr. og hvor hovedparten af opgaven vurderes som fagrelevant arbejde. Opgaver hvor kun en lille del kan løses af en lærling eller opgaver hvor der jf. branchen, normalt ikke benyttes lærlinge er undtaget fra reglerne. Ligeledes er akutopgaver undtaget fra reglerne.

Virksomheder der vinder en kommunal fagrelevant opgave skal tilknytte sin lærling til udførelsen af den pågældende bygge- eller anlægsopgave.

Følgende oversigt viser modellen i hovedtræk (gælder bygge- og anlægsopgaver): 

Udover bygge- og anlægsopgaver stiller Svendborg Kommune også krav om beskæftigelse af lærlinge eller ledige på større tjenesteydelseskontrakter, såfremt opgaven er relevant i indhold og omfang.