Uddannelsesklausuler

Sociale klausuler og CSR
Sociale klausuler og CSR

Uddannelsesklausuler

I Svendborg Kommune ønsker vi, at de virksomheder, som vi samarbejder med, tager et socialt ansvar i forhold til arbejdsmarkedet og de erhvervsfaglige uddannelser. Det betyder blandt andet, at vi på vores opgaver arbejder med uddannelsesklausuler, der er en kontraktbestemmelse, som kan omhandle krav om ansættelse af lærlinge, beskæftigelse af ledige eller at man på anden vis tager et socialt ansvar.

Det er kun på de større bygge- og anlægsopgaver, der stilles krav om et bestemt antal lærlinge. Som hovedregel stiller vi krav om beskæftigelse af lærlinge ved opgaver større end 10 mio. kroner i anlægssum og / eller 4 mio. kroner i lønomkostninger, hvor der som en tommelfingerregel skal regnes med 1 lærling pr. 10 mio. kroner.

Vi ønsker at bidrage til skabelsen af flere lærlingepladser og kræver derfor, at virksomhederne nyansætter lærlinge til den opgave, der er vundet. Det betyder, at man ikke må benytte allerede ansatte lærlinge i virksomheden til den vundne opgave. Der er dog mulighed for, at kravet om yderligere beskæftigelse af lærlinge frafaldes, hvis virksomheden allerede har 10 % eller flere lærlinge ansat. Det betyder fx., at hvis virksomheden har 18 svende og 2 lærlinge ansat ved indgåelse, lever den netop op til minimumskravet om ansættelse af 10 % lærlinge.

På tjenesteydelseskontrakter bruger vi også sociale klausuler, hvis opgavens størrelse og varighed berettiger til det. En social klausul kan udover krav om beskæftigelse af praktikanter/elever også være krav til beskæftigelse af personer ansat på særlige vilkår, ledige eller kontanthjælpsmodtagere.

Læs mere om reglerne

I retningslinjerne for uddannelsesklausuler stilles der krav om beskæftigelse / nyansættelse af lærlinge i bygge- og anlægsopgaver overstigende 10 mio. kroner i anlægssum / 4 mio. kroner lønsum og med en varighed længere end 6 måneder. I kontrakter under disse værdier kan der anvendes fx opfordringer til beskæftigelse af lærlinge.

For tjenestesydelseskonktrakter stilles der krav om beskæftigelse / nyansættelser af praktikanter / elever, hvis kontraktens værdi og varighed berettiger hertil. Der kan også anvendes andre sociale klausuler

Vi har også udarbejdet en vejledning til eksterne rådgivere om brug af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommunes kontrakter, herunder beregning af lærlingeårsværk, udbudsmateriale og kontrol

Kontraktbilaget indgår som del af kontrakten på bygge- og anlægsopgaver eller tjenesteydelseskontrakter, hvis krav om beskæftigelse / nyansættelse af lærlinge eller der stilles anden social klausul.