Nyttige links for iværksættere

Nyttige links for iværksættere

Amino

debatside og mødested for iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende.

ASE

arbejdsløshedskasse for selvstændige.

Borgerservice

Svendborg Kommunes Borgerservice.

Branchelink.dk

Danmarks største samlede oversigt over branche- og erhvervsorganisationer samt virksomheder, der yder rådgivning og service til dansk erhvervsliv.

ConnectDenmark

forening, som via sit netværk af Danmarks bedste virksomheder, dygtigste erhvervsfolk og fremtrædende forsknings- og innovationsmiljøer yder gratis rådgivning og sparring til iværksættere og mindre virksomheder med stort vækstpotentiale.

DANA

arbejdsløshedskasse for selvstændige.

Danmarks Eksportråd

Rådgiver danske virksomheder, der overvejer at eksportere eller internationalisere på anden vis.

Dansk Industri

Dansk Standard

udvikler og udgiver standarder, udbyder kurser og tilbyder rådgivning.

Det Lokale Netværk - Svendborg

Målgruppen er nye iværksættere og mindre erhvervsdrivende, som beskæftiger sig med mere "almindelige" håndværk og lokal forretningsdrift.

Erhvervsforum Svendborg

Erhvervspolitisk forening for alle virksomheder i Svendborg.

 

Erhvervspunkt på Svendborg Bibliotek

Understøtter virksomheder ved at samle erhvervsrelateret information og dokumentation indenfor en lang række områder.


Finduddannelse.dk

Gratis søgeportal med over 3500 forløb vedr. efter- og videreuddannelser.
 

Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsen

arbejder for at skabe gode forbrugerforhold og velfungerende markeder i Danmark, bl.a. ved at udbrede kendskabet til forbrugerlovgivningen.

Forsikringsoplysningen

Forsikringsoplysningen - giver dig mulighed for, ud fra din egen situation, at få relevant viden om forbrugerforsikringer.

GoGlobal

portal om eksport, investering og udvikling.

Hjemmeserviceordningen

Under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Information, lovgrundlag og vejledninger mm. vedrørende hjemmeserviceordningen

Hjemmeservice - start af virksomhed

Her kan du se, hvad du skal gøre - og hvilke betingelser der stilles for at blive optaget i hjemmeserviceordningen, som hører under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Håndværksrådet

hovederhvervsorganisation for små og mellemstore virksomheder.

Industrialiseringsfonden for ulandene

Industrialiseringsfonden for østlandene

match-online.dk

formidler kontakt mellem købere og sælgere af virksomheder, og mellem investorer og kapitalsøgende virksomheder.

Næringsbasen

fødevarenæringsbrev, dækker alle former for fødevarevirksomhed.

Patent- og Varemærkestyrelsen

Shopping Svendborg

Detailhandelsforening, som består af mere end 140 butikker.

Skat

Find skatteinformationer til virksomheden.

Startvækst

vigtig portal for iværksættere. Her findes bl.a. skabeloner til forretningsplaner og budgetter.

Svendborg Erhvervsaffald

Svendborg Erhvervsskole

Svendborg Håndværker- og Industriforening

Arbejder for bedre vilkår og rammer for små og mellemstore virksomheder, samt ønsker at præge erhvervspolitikken og udviklingen lokalt og regionalt.

Sydfyns Elforsyning

Teknologisk Institut

udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv.

Udvikling Fyn A/S

Fælles fynsk erhvervs- og turismeorganisation, der inspirerer og hjælper virksomheder til at skabe vækst på Fyn.

virk.dk

Erhvervslivets indgang til det offentlige. Her kan du bl.a. indberette sygedagpenge mv.
Med en digital signatur kan du stifte og ændre selskaber samt ophøre pligter i selskaber.

Væksthus Syddanmark

det regionale væksthus.

Østre Havnevej 16

Ejendomsselskab. Udlejning af kontorlokaler på adressen Østre Havnevej 16. Disse lokaler er beliggende ud mod Svendborg havn, er ny istandsatte og meget attraktive.