DATAVEJEN - data til viden og vækst

DATAVEJEN - data til viden og vækst

Stedet, hvor virksomheder og borgere får adgang til en lang række data om bolig, borgere og erhverv på en let og tilgængelig måde.

Nedenfor ligger udvalgte cases, som kan bruges til inspiration, arbejdes videre med og gemmes til egen brug.

Data er hovedsageligt sammenstillinger af grunddata fra CPR (Persondata), BBR (Bygning og bolig) og CVR (Virksomheder): 

Cases:

”Hvilke områder har mange varmepumper, og hvordan er forholdet til antallet af parcelhuse?”
 

”Hvor bor familierne med 4 børn eller flere sammenholdt med børn i alderen 0 til 6 år?”
 

”Vi ønsker at vide, hvor mange virksomheder vi har i kommunen, der er startet i 2010 eller senere?
 

”Som finansinstitution er det interessant at vide hvor i kommunen, der er sommerhuse på lejet grund.”
 

”Hvor er der mange oliefyr, og hvad er fordelingen af varmepumper i samme område?”
 

"Hvor mange boliger er der i kommunen, og hvilken type er det?"
 

Prøv andre cases her: DATAVEJEN 
 

3D bymodel

3D bymodellen dækker hele Svendborg Kommune som en klodsmodel. Hele den indre by er laserscannet og med tekstur. I produktionssammenhæng giver den bygningsorienterede datamodel mulighed for, at integrere eksisterende målte bygningspolygoner, hvorved tagudhæng kan tilføjes bygninger og kviste. Ved at anvende denne fremgangsmåde, får bygningerne en mere naturlig fremtoning og fremstår arkitektonisk mere korrekt. 

 

Link til andre udstillede data på fyn:

Open Data på Fyn

eller på:

www.kortforsyningen.dk

- se vedlagte vejledning nederst på siden.

 

Mangler der et datasæt:

Skriv til: digitalisering@svendborg.dk