Direkte link til denne side: www.svendborg.dk/erhverv/info+til+erhvervslivet/nyttige+links
Logo Svendborg kommune - klik retur til forside

Print RSS

Nyttige links for virksomheder

ASE
arbejdsløshedskasse for selvstændige.

Borgerservice
Svendborg Kommunes Borgerservice.

Branchelink.dk
Danmarks største samlede oversigt over branche- og erhvervsorganisationer samt virksomheder, der yder rådgivning og service til dansk erhvervsliv.

ConnectDenmark
forening, som via sit netværk af Danmarks bedste virksomheder, dygtigste erhvervsfolk og fremtrædende forsknings- og innovationsmiljøer yder gratis rådgivning og sparring til iværksættere og mindre virksomheder med stort vækstpotentiale.

DANA
arbejdsløshedskasse for selvstændige.

Danmarks Eksportråd
Rådgiver danske virksomheder, der overvejer at eksportere eller internationalisere på anden vis.

Dansk Byggeri 
Dansk Byggeri er bygge- og anlægssektorens erhvervs- og arbejdsgiverorganisation.
Dansk Byggeris 6.000 medlemsvirksomheder dækker alle led i bygge- og anlægsprocessen inden for byggeri, anlæg og industri.

Dansk Industri
DI er erhvervslivets organisation for 10.000 medlemsvirksomheder, der er aktive i medlemsforeninger, branchefællesskaber, regionalforeninger og udvalg

DI indleder og deltager i debatten om fremtidens Danmark og arbejder målrettet for at påvirke politiske beslutninger, der har indflydelse på virksomheders muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser.

Dansk Standard
udvikler og udgiver standarder, udbyder kurser og tilbyder rådgivning.

Erhvervsbyggeri
Læs reglerne om erhvervsbyggeri.

Erhvervsforum Svendborg
Erhvervspolitisk forening for alle virksomheder i Svendborg.

FilmFyn
Investerer i film, der optages på Sydfyn. Understøtter erhvervsudviklingen i filmbranchen på Sydfyn, og støtter forskellige aktiviteter, der har med film at gøre inden for uddannelse, turisme, fritid mv.

Forbrugerstyrelsen
arbejder for at skabe gode forbrugerforhold og velfungerende markeder i Danmark, bl.a. ved at udbrede kendskabet til forbrugerlovgivningen.

Forsikringsoplysningen
Forsikringsoplysningen - giver dig mulighed for, ud fra din egen situation, at få relevant viden om forbrugerforsikringer.

Genbrugsstationer
Svendborg Kommunes to genbrugsstationer i Svendborg og Hesselager

Ge9
Sammenslutning af mennesker, som arbejder kreativt og professionelt indenfor design, kunst, medier, HR, PR, arkitektur og underholdning.

GoGlobal
portal om eksport, investering og udvikling.

Go2Green
GO2Green er et nyt klimainitiativ, der arbejder for at skabe grønne jobs i Svendborg, samt en årlig målbar reduktion af energiforbruget og CO2 belastningen, med det formål at gøre Svendborg Kommune uafhængig af fossile brændstoffer.

Håndværksrådet
hovederhvervsorganisation for små og mellemstore virksomheder.

Industrialiseringsfonden for ulandene

Industrialiseringsfonden for østlandene  

Industrien Sydfyn
Forening af sydfynske fremstillingsvirksomheder.
Foreningen dækker Svendborg og Langeland.

Indvinding af råstoffer
Læs om erhvervsmæssig råstofindvinding.

Jobcenter Svendborg
Jobcentret kan hjælpe, hvis du mangler arbejdskraft.

KarriereCentret
Central enhed på Syddansk Universitet, der fungerer som brobygger mellem de studerende og erhvervslivet i Region Syddanmark.

LAG Svendborg
Landdistriktsprogrammet under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri omfatter dannelsen af Lokale Aktionsgrupper (LAG) i land- og yderkommuner.

Lokalebasen.dk
Danmarks største portal for erhvervslejemål. Her kan du gratis som lejer søge efter erhvervslokaler i hele Danmark, herunder Svendborg, og komme i direkte kontakt med udlejer. Der er p.t. over 3.000 lejemål, og der bliver føjet nye til hver dag.

match-online.dk
formidler kontakt mellem købere og sælgere af virksomheder, og mellem investorer og kapitalsøgende virksomheder.

Naturgas Fyn

Næringsbasen
fødevarenæringsbrev, dækker alle former for fødevarevirksomhed.

Patent- og Varemærkestyrelsen

Region Syddanmark - udvikling
Regional udviklingsportal.

Shopping Svendborg
Detailhandelsforening, som består af mere end 140 butikker.

Skat
Find skatteinformationer til virksomheden.

Svendborg Biblioteks Erhvervsservice
Understøtter virksomheder ved at samle erhvervsrelateret information og dokumentation indenfor en lang række områder.

Svendborg Erhvervsaffald

Svendborg Erhvervsskole

Svendborg Håndværker- og Industriforening
Arbejder for bedre vilkår og rammer for små og mellemstore virksomheder, samt ønsker at præge erhvervspolitikken og udviklingen lokalt og regionalt.

Svendborg Turistbureau

Sydfyns Elforsyning

KomUdbud
Et samarbejde mellem en række jyske og fynske kommuner, hvor de enkelte kommuner foretager EU-udbud på vegne af Indkøbscentralens medlemmer.

udbudsportalen.dk
Samarbejde mellem virksomheder og det offentlige.
 
Udvikling Fyn A/S
fælles fynsk erhvervs- og turismeorganisation, der inspirerer og hjælper virksomheder til at skabe vækst på Fyn.

Vand og Affald
Vand og Affald i Svendborg Kommune

virk.dk
Erhvervslivets indgang til det offentlige. Her kan du bl.a. indberette sygedagpenge mv.

Vækstforum Region Syddanmark
Læs om erhvervsudviklingsstrategien og om ansøgningsfrister og -krav.

Vækstguiden
Samlet overblik over alle offentlige tilbud, der skaber vækst og udvikling i virksomheder.

Væksthus Syddanmark
Din genvej til netværk, viden og vækst.

Webreg
Med en digital signatur kan du stifte og ændre selskaber samt ophøre pligter i selskaber. Du kan endvidere ændre/ophøre virksomheder på Lynservice.