NYHEDER

NYHEDER

November 2017

Borgerne i Demens-projektet "Afledte effekter af fysisk aktivitet til borgere med let til moderat demens" har nu gennemført den sidste test runde.

Ialt er der gennemført fysiske test, interview, observation og spørgeskemaer over et forløb på 9 måneder med målgruppen hjemmeboende borgere med demens.

Formålet er, at undersøge om kontinuerlig, gruppe-baseret og organiseret fysisk aktivitet 2 gange ugentlig i 2 timer kan vedligeholde den fysiske form hos borgere med demens. Endvidere er det et mål, at beskrive andre effekter af denne indsats målt på søvn, appetit, koncentration mv.

Resultaterne vil blive præsenteret i foråret 2018 af forskningsansvarlig Tina Junge og lektor Hans Kromann Knudsen.

Stor tak skal lyde til alle deltagere - og i høj grad til de to meget engagerede og kompetente terapeuter, som får borgerne på holdet til at blomstre.

 

Oktober 2017

Ca. 45 borgere kom tirsdag 24.10.17 til fyraftensmøde i Svendborg Kommunes Sundhedshus for at høre om, hvordan forskning skal medvirke til at skabe en endnu bedre omsorg og pleje af demente borgere.

Svendborg Kommune, Social- og Sundhedsskolen Fyn samt University College Lillebælt (UCL) er gået sammen om at forske i, hvordan man indenfor områder som faglig tilgang, fysisk aktivitet, friluftsliv og ernæring kan sætte ind og skabe øget livskvalitet hos demente. Forskningen foregår både i ”Bryghuset – Svendborg Demensby” og blandt borgere og pårørende i eget hjem.

Forskerne præsenterede på fyraftensmødet deres grundlag og planer for forskningen – og første erfaringer. Det var der rigtig meget inspiration og eftertanke i.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Hanne Ringgaard Møller udtrykte tilfredshed med mødet, og med at Svendborg Kommune på den måde er i front på demensområdet. Hanne Ringgaard Møller lovede, at når forskningsresultaterne begynder at komme ind, så vil der igen blive inviteret til fyraftensmøder, hvor resultaterne vil blive præsenteret. Hanne Ringgaard Møller udtaler, at:

”Vi ønsker, at der i Svendborg Kommune forskes så tæt på borgerne som muligt, så vi får en opdateret viden til at kunne yde den bedst mulige hjælp og støtte til kommunens demente borgere.

Vi arbejder samtidig med at sikre, at denne nye viden bliver en del af undervisningen på uddannelsesinstitutionerne. På den måde er vi også med til at sikre, at sosu-medarbejdere, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter har den nyeste praksisnære viden om demens med sig som nyuddannede”.

PowerPoint præsentation fra dagen kan ses nederst på denne side under: Bilag.

 

August 2017

Det går bare derudad!

Endnu engang var borgerne på demensholdene klar til at demonstrere deres fysiske form, da forskerne fra University College Lillebælt var på besøg i august - nu i nye, flotte omgivelser på Ollerup Plejecenter. Et sidste besøg venter i november, og derefter vil det være muligt at konkludere på projektet. Læs mere om dette her på hjemmesiden (under 'Fysisk aktivitet og friluftsliv').

 

April 2017

Godt gang i demensholdene i Svendborg Kommune!

Der blev gået rask til, da forskere fra University College Lillebælt den 20. april 2017 var på besøg hos to demenshold i Svendborg Kommune for at se, hvordan det står til med den fysiske form.

Ud over at gå så langt som muligt på 6 minutter udførte borgerne på holdet også andre fysiske tests, så som at rejse og sætte sig flest mulig gange på 30 sekunder, hurtig gang på tid, samt statisk balance.

I løbet af sommeren og efteråret 2017 vil forskerne atter besøge holdene.