Direkte link til denne side: www.svendborg.dk/borger/barn/mit+barn+skal+i+dagtilbud/opskrivning/pladsanvisning
Logo Svendborg kommune - klik retur til forside

Print RSS

Pladsanvisning til dagtilbud

Svendborg Kommune har en central pladsanvisning, hvorfra der visiteres til dagtilbud i nærheden af bopælen.

Der er pladsgaranti til alle børn, der opskrives senest 2 måneder efter fødslen. For børn, der flytter til kommunen, er der en maksimal ventetid på 3 måneder. Dog kan der medtages anciennitet fra anden kommune.

Derudover er det opskrivningsdatoen, der er gældende for tildeling af daginstitutionsplads.

Du har mulighed for at prioritere ønsker på den digitale pladsanvisning

Har du spørgsmål vedrørende plads i dagtilbud til dit/dine barn/børn så kig her på siderne eller kontakt Pladsanvisningen.

Mail: pladsanvisningen@svendborg.dk

Telefon - pladsanvisningen
Dorthe S. Jessen6223 3000
Nina Duedahl6223 3000
Helle Skovsgaard6223 3000
Marianne Bergstrand6223 3000

Ud over Svendborg Kommunes dagtilbud er det muligt at benytte et privat dagtilbud. Opskrivning til en plads i et privat dagtilbud sker ved henvendelse til det enkelte private dagtilbud.

Dagtilbudschef
Birgit Lindberg